Vigtigt ang. print på kager

Vi er desværre stoppet med at printe billeder på sukkerpapir

De gældende regler kræver, at man angiver målbare mængder af farve på hvert print for at dokumentere indholdet af farvestoffer.

Vi har valgt at stoppe denne dekorationsform af hensyn til vores kunders sikkerhed.

Der findes pt. ikke printmetoder, hvor dette kan dokumenteres - og man kan derfor ikke vide, om man holder sig indenfor grænseværdierne,

Vi arbejder sammen med vores leverandører på højtryk på at finde nye printmetoder, som giver mulighed for fuld dokumentation.

Kontakt os endelig for at høre om, alle de andre muligheder for dekoration.

Marianne Valentine, Sweet Valentine - 1. januar 2023